Vagyonkezelés

A saját vagyon lehető leghatékonyabb kezelése olyan feladat, ami sok időt, tudást és jó érzéket igényel. A Bank Gutmann szívesen segít azoknak az ügyfeleknek, akik egyedül nem boldogulnak ezzel és a feladattal tapasztalt szakértő csapatot szeretnének megbízni. A cél minden esetben az egyéni lehetőség- és kockázatprofil figyelembevételével történő, lehető legmagasabb hozamok elérése.

A befektetés eredményessége négy olyan tényező összjátékából tevődik össze, amelyek révén a vagyonkezelés vagyonmegőrzéssé válik.

1. Kalkulált kockázat

A valósággal összhangban álló várakozások

Méretvétel és adagolás


A méretvételi folyamat részeként, a mindenre kiterjedő tanácsadási beszélgetés során mérjük fel az ügyfél személyes helyzetét, ami segít az ügyfélkívánságok és preferenciák megértésében és meghatározásában. Erre épülve közösen kerülnek megfogalmazásra azok a célok, amelyek a kockázatvállalási hajlandóság határain belül elérhetőek. Ezek a reális hozamvárakozások egyéni befektetési stratégiát képeznek, amelynek alapján az ügyfél-kapcsolattartó olyan portfóliót tud kidolgozni, ami a vagyon leghatékonyabb kezelését teszi lehetővé.

1. Kalkulált kockázat

A valósággal összhangban álló várakozások

2. Elérhető közelségben és hálózatban

Portfolio Management made in Vienna

Személyes tanácsadás, globális cselekvés


A nemzetközi szakértőkkel való együttműködés és a belföldi orientáció kombinációja megbízható partnerré teszi a Gutmannt a vagyonkezelés szempontjából. A portfólió irányítására és ellenőrzésére házon belül kerül sor, egyidejűleg azonban ki lehet használni a világ legjobb kutató és értékpapír specialistáinak globális szemléletű pénzügyi szakértelmét is. A saját alapítású Gutmann Center für Portfolio Management szorosan együttműködik a Bécsi Gazdaságtudományi Egyetemmel és nemzetközi tudástranszfer-lehetőséget biztosít a közvetlen közelben.

2. Elérhető közelségben és hálózatban

Portfolio Management made in Vienna

3. Felelősség

Átlátható gondoskodás

Figyelemmel kísérés és beszámolás


A kiinduló portfólió kialakítása mellett a befektetések folyamatos figyelemmel kísérése is a vagyonkezelés nélkülözhetetlen területe. A rendszeres eredményellenőrzés egyrészről folyamatos visszaigazolást ad a portfolió-összetétellel kapcsolatban, másrészről nem várt fejlemények esetén lehetővé teszi a kellő időben történő kiigazítást. A teljesítmény-előjelzések előrelátást tesznek lehetővé, ami segíti a stratégiai döntések meghozatalát.

3. Felelősség

Átlátható gondoskodás

4. Ellenőrzés

A fegyelem alapelv

Objektiválás és mérés


A Gutmann csoport szervezeti felépítése rendkívüli függetlenséget biztosít a döntéshozatal során.
Így nem egyéni érdekeket képviselünk és nem termékértékesítésre törekszünk. Valamennyi eredmény és folyamat vonatkozásában objektív, nyomon követhető mérési módszerek állnak rendelkezésre, amelyek az ügyfelek számára teljes átláthatóságot biztosítanak a portfolió minden apró részlete tekintetében. Sejtések helyett tárgyilagosság – mottónknak megfelelően minden esetben az ügyfél áll döntéseink középpontjában.

Támogatás és kimutatások


A kapcsolattartást két tapasztalt ügyfél-kapcsolattartó végzi, akik mindig szakítanak időt a kérdések és kérések megválaszolására. A banki ügyfél-kapcsolattartók megfelelő döntési kompetenciával rendelkeznek és központi kapcsolattartóként hosszú éveken keresztül kísérik az ügyfelet és az ügyfélportfoliót.

A Gutmann Online Reporting folyamatosan áttekinthetővé teszi a vagyoni helyzetet. Kérésre szívesen készítünk portfólió kimutatást is. A költségek és a vagyonkezelési díj a portfólió méretéhez, valamint a tranzakciók gyakoriságához igazodnak és egyedi megállapodás függvényei. Meghatározott volumen felett a bank nagybefektetői alap formájában speciális alapot tesz elérhetővé a befektetők számára.

4. Ellenőrzés

A fegyelem alapelv

X