Kemény ébredés

A pénzügyi piacokon előforduló és a világgazdaságra messzemenő hatást gyakorló kellemetlen meglepetéseknek számtalan, nehezen előre látható kiváltó oka lehet. Az évente megrendezett „PIMCO Secular Forum” keretében, ahol a pénzügyi szektor magas rangú képviselői fejtik ki véleményüket, idén pontosan a lehetséges válság potenciális előidéző okait járták körül. A 2018-as év hosszú távú kilátásait „Kemény ébredés” címszó alatt foglalták össze.

2018. június 13-án kiváló kollégánkat, a fórum vezetőjét, a makrogazdasági kutatások terén 31 éves tapasztalattal rendelkező Joachim Felst sikerült megnyernünk arra, hogy kötetlen hangulatban, a Gutmann Experten Cocktail keretében mutassa be közelebbről az idei fórum eredményeit.Az előadó először a jelenlegi gazdasági fellendülés időtartamát emelte ki. A történelmi adatok alapján az USA-beli recesszió valószínűsége ötéves távlatban 70%. Tekintve, hogy hol tartunk az aktuális gazdasági ciklusban, valamint hogy 1945 óta mindegyik republikánus elnök alatt legalább egyszer recesszió következett be, legalábbis kétségek merülnek fel azzal kapcsolatban, mennyi ideig tarthat még a fellendülés.

További kockázati tényezőként említette Fels úr a termelékenység hirtelen növekedését, ami ugyan felpörgetné a gazdasági növekedést, azonban nagyobb munkanélküliséget és növekvő reálkamatokat eredményezne.
Ezenkívül hangot adott azon aggodalmának is, hogy globalizálódott gazdaságunk egyre inkább protekcionista irányba fordulhat, radikális populistákkal a hatalmon. A fontos vállalatok vagy akár egész ágazatok nemzeti keretek közé való visszatérése negatív hatással lehet a növekedésre és magasabb inflációt eredményezhet.

A növekvő bizonytalanságokat tekintve a Secular Forum befektetésekkel kapcsolatos meglátásai a következőképpen foglalhatók össze: A túlértékelt árfolyamok, valamint a jegybankok csökkenő támogatása miatt növekvő volatilitás defenzívebb pozíciók felvételét indokolja a portfólión belül. Ezért a fő célnak a portfólió rugalmasságának növelése tekinthető, így kemény ébredés esetén offenzívan lehet reagálni.X