Gutmann na „Olympu privátního bankovnictví“

Dokázali jsme to.
Jako první rakouská banka. 1. místo v „Seznamu nejlepších všech dob“.Již 15 let každoročně shromažďuje a oceňuje renomovaná Zkušební instance (nakladatelství Fuchsbriefe/Institut Dr. Richter|IQF) kompetenci institucí privátního bankovnictví v německy hovořících zemích. Na základě komplexního testovacího scénáře jsou anonymně prověřeny silné a slabé stránky poradenského rozhovoru, majetkové strategie, kvality portfolia a transparentnosti u zhruba 80 institucí. Kdo v tomto testu dosáhne špičkového hodnocení, může se počítat k nejlepším v oboru. Ty instituce, které si zajistily místo v „Seznamu nejlepších všech dob“, představují benchmark kvality v privátním bankovnictví. Tento rok se testování soustředilo na expertizu v měnových otázkách.

Foto zleva:
Bela Esterhazy, Matthias Albert, Bank Gutmann
Berlín, 21. listopadu 2017 – den „předávání Oskarů“ v privátním bankovnictví:

Známé osobnosti správy majetku z Německa, Rakouska, Švýcarska, Lichtenštejnska a Lucemburska se sešly, aby se zúčastnily předávání cen.

Rozzářené tváře zástupců Bank Gutmann, kteří přebírali ceny, řeknou více než tisíc slov.

Foto zleva:
Ralf Vielhaber, Fuchsbriefe Matthias Albert, Bank Gutmann Jörg Richter, IQF
X