Právní upozornění

Zde najdete právně závazné a další relevantní informace a obchodní podmínky společnosti Bank Gutmann Aktiengesellschaft.


VOP a jiné obchodní podmínky:

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Bank Gutmann AG – ve znění z února 2014 (anglicky)
Směrnice pro klienty týkající se karetních služeb, funkce bezkontaktních plateb a Quick servisu – ve znění z ledna 2016 (anglicky)


Informace pro klienty:

Kvalita realizace (německy)
Top 5 obchodní místa (německy)
Top 5 obchodní partneři (německy)

Informace pro klienty Bank Gutmann AG podle rakouského zákona o dohledu nad cennými papíry z roku 2018 (WAG 2018) – ve znění z června 2018 (anglicky)
Informace pro klienty společnosti Bank Gutmann AG podle rakouského zákona o platebních službách 2018 (ZaDiG 2018) – ve znění z června 2018 (anglicky)
Informace pro klienty o službě převedení účtu – znění září 2016 (anglicky)Zajištění vkladů a odškodnění vkladatelů:

Informace týkající se pojištění vkladů a odškodnění vkladatelů – ve znění z prosince 2015 (anglicky)
Spolkový zákon o pojištění vkladů a odškodnění vkladatelů u peněžních ústavů (rakouský zákon o pojištění vkladů a odškodnění vkladatelů - ESAEG) – ve znění ze srpna 2015 (německy)


Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA):

Informace týkající se FATCA (německy)
Informace týkající se GMSG(německy)
Formulář W-8BEN–E (anglicky)
Formulář W–8IMY (anglicky)
Informace k CRS – prohlášení (anglicky)


Informace k uspokojení věřitelů v případě sanace či likvidace banky:

Informace k Bail-In


Zveřejňování povinných informací:

Zveřejnění povinných informací podle článku 431 a násl. nařízení EU č. 575/2013 skupinou Gutmann ke dni 31.12.2017 (německy)
Zveřejnění týkající se Corporate Governance a odměňování podle § 65a rakouského zákona o bankovnictví (BWG) (anglicky)


Ostatní informace (platební styk, vypořádání obchodů s cennými papíry):

Informace k bezhotovostnímu platebnímu styku s využitím systému SWIFT (anglicky)
Pokyny k platbě – seznam korespondenčních bank (anglicky)
Instrukce pro vypořádání – ostatní klienti
Instrukce pro vypořádání – UCITS
Instrukce pro vypořádání – AIF
Lhůty pro instrukce (anglicky)
Rakouské státní svátky 2017 - 2018


Stížnosti klientů:

Bank Gutmann AG vytvořila transparentní a účinný postup pro přiměřené a neprodlené zpracování stížností investorů a uživatelů platebních služeb („klientů“) podle směrnic JC na zpracování stížností pro kapitálový trh (ESMA) a bankovnictví (EBA) a podle zákona o platebních službách („ZaDiG 2018“). Každá stížnost a opatření, která byla učiněna k jejímu vyřízení, se zaznamenávají a uchovávají. Stížnosti přinášejí důležitá upozornění na možné slabiny v poskytovaných službách a umožňují zvýšení kvality služeb.

Klienti mohou zdarma vznést stížnost na níže uvedeném kontaktním místě:
Bank Gutmann AG
Schwarzenbergplatz 16, 1010 Vídeň
Tel: +43-1-502 20-211
(v pracovní dny 9:00 až 16:00 hodin SEČ)
E-mail: beschwerdemanagement@gutmann.at

Bank Gutmann AG zajistí, aby došlé stížnosti byly okamžitě zpracovány, a co nejrychleji se spojí s příslušným klientem, aby bylo možné najít adekvátní řešení.

Bank Gutmann AG se připojila ke společnému smírčímu orgánu rakouských úvěrových společností (kontakt: Wiedner Hauptstraße 64, 1045 Vídeň, Rakousko, Tel.: +43 5 90 900 118337, office@bankenschlichtung.at). Více informací na www.bankenschlichtung.at. Klienti mohou vznést své stížnosti i zde.
X