Členové představenstva skupiny Gutmann


 

Představenstvo Bank Gutmann AG a Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft sestává ze šesti zkušených finančních expertů, kteří zastupují zájmy skupiny Gutmann navenek. Frank W. Lippitt vede jako předseda představenstvo od roku 2010 a spolu se třemi dalšími členy představenstva Bank Gutmann AG a dvěma členy představenstva Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft určuje aktuální i budoucí orientaci a rozvoj obchodu.

X