WU Gutmann Center

WU Gutmann Center for Portfolio Management bylo založeno roku 2001 a představuje propojení praxe a teorie. Finančně ekonomické know-how mezinárodně uznávaných odborníků se setkává s inovačními myšlenkami a výzkumným nadšením domácího dorostu.
Cílem strategického partnerství .je celosvětová výměna vědomostí k vytvoření vědeckých základů pro portfolio management a etablování Rakouska jako špičkové lokality v tomto oboru.

Podporovat vědění, zprostředkovávat vědomosti, vyměňovat vědomosti


Tři základní oblasti činí z Gutmann Center finančně ekonomické výzkumné centrum:

  • ­Creation of Knowledge (výzkum)
    Podpora mladých vědců formou Master Thesis Grants, vypracováváním podkladů pro výzkum, vypisováním mezinárodních cen za výzkum

  • ­Dissemination of Knowledge (učení)
    PhD Course Fellows, doktorandské kurzy, výzkumné semináře

  • ­Bridging (budování mostu mezi vědou a praxí)
    Public Lectures, sympozia, Gutmann Academy, seminář Gutmann Private Wealth Management, případové studie


Mezinárodní renomé


Byly podpořeny četné výzkumné práce v různých oblastech finanční ekonomiky, zaměstnáni četní renomovaní postgraduální doktorandi a uspořádána řada veřejných přednášek, z nichž mohli těžit i klienti a obchodní partneři Bank Gutmann.

K čestným členům Academic Advisory Board patří průkopníci branže, např. nositel Nobelovy ceny William Sharpe. Sharpe, který se stal známým po celém světě vytvořením „Sharpe Ratio“, řekl o paralelách mezi zkušenostmi ve Spojených státech a společností Bank Gutmann: „Spolupráce mezi výzkumem a praxí vedla v USA ke zřetelnému zrychlení vědeckého a technologického pokroku.“


K webové stránce WU Gutmann Centers for Portfolio Management
X