Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Zde najdete Všeobecné obchodní podmínky a právní upozornění Bank Gutmann ke stažení ve formátu pdf.

Všeobecné obchodní podmínky – znění z února 2014
Směrnice pro klienty Maestro- a Quick-Service – znění z února 2014
Informace pro klienty ke karetním službám, bezkontaktní funkci a službě Quick znění leden 2016
Porovnání změn v informacích pro klienty ke karetním službám, bezkontaktní funkci a službě Quick 2014-2016
Informace pro klienty dle WAG 2007 – znění srpen 2015
Informace o pojištění vkladů a odškodnění investorů – prosince srpen 2015
Informace pro klienty ZaDiG – znění z listopad 2015

Informace o bezhotovostním platebním styku za použití sítě SWIFT

Při převodech do zahraničí a samostatně vyžádaných expresních převodech se data obsažená v převodu předávají finančnímu ústavu příjemce prostřednictvím Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) se sídlem v Belgii. Jiná společnost, která by tyto služby celosvětově nabízela, v současné době neexistuje, rakouské finanční ústavy proto nemají pro pravidelnou realizaci mezinárodního platebního styku k využívání služeb SWIFT žádnou alternativu. Bez spolupráce se SWIFT by rakouský finanční ústav nemohl svým klientům nabízet služby v celosvětovém platebním styku. Síť SWIFT, kterou rakouské finanční ústavy využívají, vyhovuje technicky nejvyšším požadavkům na bezpečnost.

Z důvodu bezpečnosti systému ukládá SWIFT přechodně data transakcí ve svých výpočetních střediscích v Nizozemsku a USA.

Na základě toho se může stát, že data uložená systémem SWIFT v USA budou muset být zpřístupněna americkým úřadům za účelem boje proti mezinárodnímu terorismu.

Podnětem pro tuto informaci je žádost rakouského úřadu pro ochranu dat s upozorněním na právní situaci.


Více k tomuto tématu...
X