Family Business Owners Services

Jako spoluvlastníky vedená a zodpovědná rodinná firma, poskytuje Bank Gutmann už od roku 1922 poradenství a podporu rodinným firmám, a to v rámci Gutmann Family Business Owners Services.

FBO služby a Cena Bank Gutmann


Ve spolupráci s předními mezinárodními obchodními školami jako Harvardem a IESE nabízí naše Family Business Owners Services (FBO služby) podnikatelským rodinám pravidelně workshopy a konference, dotýkající se zásadních, na úspěch orientovaných témat.

„Cena Bank Gutmann pro nejlepší rodinnou firmu v CEE“ oceňuje nejlepší rodinné podniky ve střední a východní Evropě a představuje různá řešení a příklady rodinných podniků. Jako aktivní člen Family Business Network (FBN) – Rakousko podporuje Bank Gutmann výměnu zkušeností a osvědčených postupů mezi rodinnými podniky první generace, ale také mezi podnikateli v rámci vícegeneračních firem.

Bank Gutmann ve spolupráci s FBN International (Family Business Network) podporuje rodinné podniky také zakládáním a aktivní podporou lokálních FBN poboček ve střední a východní Evropě (CEE). FBN je největší nezávislou světovou sítí pro rodinné podniky. FBN International byla založena v roce 1990 a v současné době má 30 národních a regionálních poboček v 59 zemích a zhruba 7 200 členů.


Vývoj ve střední a východní Evropě


Rodinné firmy představují jeden z podstatných faktorů trvalého rozvoje hospodářství. Ve střední a východní Evropě stojí rodinné firmy nyní před mimořádnými výzvami. Bank Gutmann v rámci prvního obsáhlého zjišťování faktorů úspěchu rodinných firem v CEE prostřednictvím osobních rozhovorů s vedoucími podnikatelskými rodinami mimo jiné prokázala, že 80 procent těchto firem stojí před prvním předáním další generaci, zároveň však chybí lokální zkušenosti a příklady úspěšného předání.

K webové stránce FBN Rakousko
K webové stránce FBN International
X