Naši klienti – partneři po generace

Co se skrývá za slovním obratem „peníze nemají žádné „Geld hat kein Mascherl“? V přeneseném smyslu je tím míněno, že věci stejného druhu jsou zaměnitelné. Banky se diferencují svými službami a svou firemní atmosférou. A nikdo to nemůže lépe posoudit než naši klienti a zaměstnanci.

Banka Gutmann je „jiná“ – udělejte si sami obrázek na základě aktuálních údajů z našeho domu.Čísla mluví sama za sebe: Zhruba dvou třetinám našich klientů poskytujeme poradenství v dobrých i špatných časech již více než 10 let a některým již dokonce 30 let a více. Mnozí spolu s námi prožili několik ekonomických cyklů, např. ruskou krizi 1998/99, boom „dot-com“ a jeho strmý konec v roce 2000, býčí trh do roku 2007, globální finanční krizi od roku 2008 a poté obavy z rozpadu eurozóny.

Vědomí odpovědnosti spočívá ve službách, které jsou sestaveny s ohledem na potřeby klientů. Těší nás, že naši klienti to očividně vidí stejně.
Současně zaznamenáváme kontinuální nárůst nových klientů – od roku 2012 stoupl počet klientů o 30 % na zhruba 1 480.

A tajemství našeho úspěchu? Dopřejeme si čas, abychom naslouchali našim klientům. Jen tak můžeme jako rovnocenný partner vyjít vstříc jejich individuálním potřebám a vybudovat vzájemně dlouhodobý důvěrný vztah.

Naši klienti vědí, že se mohou spolehnout na náš „All inclusive“ servis. Staráme se o všechny záležitosti, i když to pro nás občas znamená práci navíc.
Nejdůležitějším kapitálem banky Gutmann jsou, kromě věrných klientů, její zaměstnanci: jsou dobře vzdělaní, osobně angažovaní a úzce spojení s bankovním domem. Jejich dlouhodobé zkušenosti a manažerské kompetence v časech krize jsou cenným majetkem.

K 31.12.2017 pracovalo ve skupině Gutmann 247 zaměstnanců. 80 z nich zde pracuje již více než 10 let, to samé platí i pro třetinu klientských poradců. Naši klienti oceňují tuto stabilitu jednak z emocionálních důvodů a jednak jako záruku obchodních vztahů přesahujících generace.
X