Drsné probuzení

Spouštěče nepříjemných překvapení na finančních trzích s dalekosáhlými důsledky na světovou ekonomiku jsou rozličné a těžko předvídatelné. V rámci každoročně pořádaného „PIMCO Secular Forum“, setkání předních zástupců z finanční oblasti, se tento rok diskutovalo právě o těchto potenciálních příčinách možné krize. Dlouhodobý výhled 2018 byl shrnut pod titulem „Drsné probuzení“.

13. června 2018 jsme přivítali našeho váženého kolegu Joachima Felse, vedoucího fóra s 31letou zkušeností v makroekonomickém průzkumu, aby nám v nenucené atmosféře v rámci akce Gutmann Experten Cocktails přiblížil výsledky letošního fóra.Na začátku byla zdůrazněna doba trvání aktuálního ekonomického růstu. Z historického pohledu je pravděpodobnost recese v USA v příštích pěti letech 70 %. Fáze aktuálního hospodářského cyklu spolu s faktem, že od roku 1945 každý republikánský prezident zažil minimálně jednu recesi, přináší minimálně pochybnosti, jak dlouho ještě může růst trvat.

Jako další rizikový faktor zmínil Fels náhlý nárůst produktivity. Ten by sice mohl stimulovat ekonomický růst, zároveň by ale mohl přinést vyšší nezaměstnanost a nárůst reálných úroků.
Zároveň vyjádřil obavy, že by se naše globalizovaná ekonomika mohla vyvíjet více protekcionistickým směrem s radikálními populisty u moci. Opětovná nacionalizace důležitých podniků nebo celých oborů by mohla mít negativní dopad na růst a přinést vyšší inflaci.

Vzhledem k rostoucím nejistotám může být investiční implikace Secular Forum shrnuta následovně: vysoké ocenění a stoupající volatilita kvůli minimální podpoře centrálních bank mluví pro defenzivní nastavení portfolia. Proto je třeba zvýšit flexibilitu portfolia, aby bylo v případě drsného probuzení možné ofenzivně reagovat.X