Hodnoty jednání

Kompetence při správě velkých majetků vyžaduje porozumění a transparentní poradenství, které si váží potřeb klientů – taková je Bank Gutmann od svého založení v roce 1922. Před více než 30 lety se banka specializovala na správu majetku a prostřednictvím partnersko-podnikatelského obchodního modelu zaručuje nejvyšší kvalitu, zaujetí, stabilitu a nezávislost v péči o klienty.

V popředí přitom stojí transparentnost, individuální řešení, opatrné zacházení s rizikem a opatření zachovávající kapitál – všechny aspekty, které přispívají k dlouhodobému udržení majetku. S tímto přístupem k péči bylo možné i v těžkých dobách posilovat důvěru stávajících klientů a získávat důvěru klientů nových. Gutmann je přední bankou v oblasti privátního bankovnictví na trhu v Rakousku a řídí se pěti hodnotami, které představují podstatný základ pro správu zachovávající majetek.

1. Vědomí zodpovědnosti

Dobré poradenství je nezávislé, samostatné a má závazky pouze vůči klientovi.

Vědomí odpovědnosti jako princip


Banka Gutmann doporučuje svým privátním
i institucionálním klientům jen taková řešení, která
umožňují individuální investování. Žádné vlastní emise
cenných papírů, žádný prodej struktur – tato zásada
zaručuje nezávislost v hodnocení a výběru opatření pro
zachování majetku, specifických pro každého klienta.
Objektivní rozhodování v zájmu klienta předpokládá
kromě jiného nezávislost banky na jiných obchodních
zájmech. Ve společném zájmu klientů, zaměstnanců
a majitelů banky investuje banka se zohledněním
rizik majetek klientů i svůj vlastní. Objektivní měřítka
a nároky, které si banka Gutmann sama stanovila,
umožňují poradenství a nabídky na míru.

1. Vědomí zodpovědnosti

Dobré poradenství je nezávislé, samostatné a má závazky pouze vůči klientovi.

2. Spolehlivost

Kontinuita je nejvyšší princip dlouhodobého investování.

Základ všech hodnot


Banka je od svého založení roku 1922 samostatným
specialistou v rámci rakouského bankovnictví. Klíčovou kompetencí je obsáhlé investiční poradenství a správa majetku. Historie banky je spojena se dvěma významnými rakouskými podnikatelskými rodinami: s rodinou Gutmann a rodinou Kahane. Prozíravosti, odvaze a rozvážnosti osobností z těchto rodin vděčí banka za hodnoty, které do dnešního dne charakterizují dobré jméno podniku. Banka Gutmann žije podle
těchto zásad. To garantuje klientům trvalý a spolehlivý obchodní vztah.

2. Spolehlivost

Kontinuita je nejvyšší princip dlouhodobého investování.

3. Podnikání

Podnikatelské potřeby splní jenom ten, kdo sám podnikatelsky přemýšlí.

Partnerský koncept


Partneři banky Gutmann jednají s podnikatelskou angažovaností a zajišťují realizaci dlouhodobých podnikatelských cílů. Banka Gutmann zcela vědomě využívá příležitostí a vstupuje do kalkulovaných rizik, aby svým lientům nabídla neobyčejná řešení. Tak si banka Gutmann uchovala ideální velikost, která jí umožňuje nabízet poradenství na míru pro individuální situaci každého klienta.

3. Podnikání

Podnikatelské potřeby splní jenom ten, kdo sám podnikatelsky přemýšlí.

4. Nápaditost

Big enough to deliver,
small enough to stay agile.

Nadchnout inovativními řešeními


Banka Gutmann je sebekritická a prověřuje zavedené procesy. Současně je zvídavá, zabývá se inovativními návrhy a podporuje nová řešení. Nové nápady vznikají mimo jiné v rámci strategické spolupráce s mezinárodně renomovanými experty finančnictví a ambiciózními mladými vědci. Tato spolupráce posiluje znalosti z oblasti finanční ekonomiky a podporuje inovativní sílu banky. Aktuální pokroky v technice a komunikaci pozorně sleduje a zohledňuje v rámci vývoje nových produktů. Klienti banky Gutmann si mohou být jistí, že budou vždy profitovat z těch nejlepších a nejinovativnějších investičních řešení.

4. Nápaditost

Big enough to deliver,
small enough to stay agile.

5. Schopnost integrace

K převzetí odpovědnosti za své jednání je třeba uvědomění.

Mezinárodní a sociální


Banka se stará kromě hlavního podnikání v Rakousku i o klienty z Německa, střední a východní Evropy. Má zastoupení v Budapešti, Praze a Salcburku. Kompetentní poradenství je poskytováno v 16 různých jazycích. Kromě bankovních obchodů podporuje banka Gutmann dlouhodobě sociální projekty v Rakousku i v zahraničí, mezi nimi například dům pro matky s dětmi „Mutter-Kind-Haus Immanuel“, který provozuje vídeňská Charita, a Dům pro mládež „Caritas Jugendhaus“ ve Vídni. Poskytováním mikroúvěrů umožňuje lidem v Guatemale
získat práci nebo začít podnikat.

5. Schopnost integrace

K převzetí odpovědnosti za své jednání je třeba uvědomění.

X