DATA A FAKTA

Na základě podnikání s bohatými tradicemi a s více než 30 lety zkušeností zaměřených na správu majetku a investiční poradenství se Bank Gutmann v posledních letech vypracovala na přední banku v oblasti privátního bankovnictví v Rakousku.

Ke klientům společnosti Gutmann patří domácí a zahraniční podnikatelé, nadace, majetní privátní klienti a rodiny, stejně jako institucionální investoři. Odbornost zahrnuje vedle správy majetku a investičního poradenství pro privátní klienty také péči o klienty institucionální. Kromě toho se v průběhu let vyvinuly ve specifické oblasti kompetencí Private Equity a nemovitosti.

Historie


Založením bratry Gutmannovými začíná v roce 1922 historie banky Gutmann. Od toho roku formují četné milníky historii banky, které bylo propůjčeno ocenění nejlepší privátní banka v Rakousku.


Majetek ve správě


Skupina Gutmann spravuje v současné době majetek ve výši 20,9 miliardy eur. Tento objem připadá z velké části na oblast institucionálních klientů, následovaných majetnými privátními klienty, kteří důvěřují péči a poradenství banky Gutmann.
(stav ke dni 31.03.2018)

Zaměstnanecká struktura


Zaměstnanci a zaměstnankyně jsou se společností Gutmann úzce spojeni, často dlouhá léta. Zhruba třetina klientských poradců je součástí banky déle než deset let, všichni mají dlouholeté zkušenosti a fundované, specifické odborné vzdělání. Posilují důvěru klientů a udržují si ji po generace.
(příslušnost k firmě v letech k 31.12.2017)

Pobočky


Na čtyřech místech nabízí Bank Gutmann majetným privátním a institucionálním klientům poradenství na nejvyšší úrovni. Ve Vídni, v Salcburku, Budapešti a Praze se globální know-how setkává s lokální odborností. Všeobecný vývoj je doplněn o požadavky regionálního trhu a společně vytvářejí individuální nabídku.
X