Historie banky Gutmann

Roku 1922 začíná historie Bank Gutmann, která si od svého založení až k ocenění jako nejlepší privátní banka Rakouska prošla mnoha milníky. Porovnání tohoto vývoje s globálními událostmi znázorňuje trvalý růst v působivém kontextu.

Vývoj banky
Události globálního významu
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
1929
Světová hospodářská krize
1939-45
2. světová válka a začátek 2. republiky
1957
Založení EHS
1969
Přistání na Měsíci
1979
Ustanovení třetího sídla OSN ve Vídni
1987
Krach na burze
1989
Pád Berlínské zdi
1995
Vstup Rakouska do EU
2004
Vstup Maďarska a České republiky do EU
2008-11
Světová hospodářská krize
1922 Založení banky bratry Gutmannovými
Banka zahajuje svou činnost 1. ledna 1922. Ke zdůraznění sounáležitosti hlavního podniku a bankovního domu byl zvolen název „Bankhaus Gebrüder Gutmann“, jako majitelé firmy jsou registrováni Max a Rudolf Gutmannovi.

4. února 1922 žádají společníci „Gebrüder Gutmann“ o povolení ke zřízení samostatného bankovního domu. Základní jmění činí skromných 100 milionů korun, což odpovídá asi 727 eurům. Celé se to děje téměř bez povšimnutí veřejnosti. Tato diskrétnost znamená něco, co by obchodní praxi banky mělo charakterizovat i do budoucna.
1922
Založení banky bratry Gutmannovými
1931 Oprávnění ke zprostředkování obchodů se zahraničními platebními prostředky
Koncern Gutmann se v polovině dvacátých let do značné míry zotavil z poklesu prvních poválečných let. V říjnu 1931 je bance uděleno oprávnění ke zprostředkování obchodů se zahraničními platebními prostředky. Lze se domnívat, že velká část ze zhruba 60 zaměstnanců banky se zabývala touto oblastí, počet zaměstnanců v průmyslovém oddělení vykazuje k okamžiku založení pět osob, v oddělení cenných papírů pracují tři zaměstnanci. Celkový stav zaměstnanců zůstává v průběhu dalšího desetiletí poměrně konstantní.
1931
Oprávnění ke zprostředkování obchodů se zahraničními platebními prostředky
1938 Útěk společníků koncernu Gutmann z Rakouska
Tři společníci koncernu Gutmann již před nebo krátce po „anšlusu“ opouštějí Rakousko, žádný z nich se do konce války do Vídně nevrací. Rudolf von Gutmann cestuje v březnu 1938 z Vídně směrem do Prahy a později se usazuje v kanadské Victorii, Wilhelm Hermann se přestěhoval již koncem února 1938 do Švýcarska a později se stává kubánským státním příslušníkem. Wolfgang von Gutmann se zrovna nachází na svatební cestě a volí rovněž Švýcarsko jako první azylovou zemi. Později vycestuje do Sao Paula v Brazílii.

31. března 1938 je nejprve jako komisařský správce bankovního domu Gebrüder Gutmann ustanoven státní „Österreichische Creditinstitut für öffentliche Unternehmen“ (Rakouský úvěrový ústav pro veřejné podniky). O šest týdnů později přebírá tento úkol „Deutsche Wirtschaftsprüfungs- und Treuhandgesellschaft m.b.H.“.
1938
Útěk společníků koncernu Gutmann z Rakouska
1957 Účast Karla Kahane jako nového společníka
Banka od roku 1948 opět pokračuje ve své činnosti. Zhruba o desetiletí později přebírá podíly bratrů Gutmannových Karl Kahane. Vedle něho zůstává Wilhelm Hermann von Gutmann, jako druhý osobně ručící společník, ještě po dobu zhruba dvou let jako poslední vedoucí postavou z někdejší dynastie Gutmann. Kahane rozšiřuje okruh činnosti postupně o nové pracovní oblasti. Syndikace dluhopisů pro rakouské průmyslové podniky přitom tvoří první krok ve vývoji směrem k obchodu s cennými papíry.
1957
Účast Karla Kahane
jako nového společníka
1968 Nastěhování do Wertheimova paláce na Schwarzenbergplatz
Bankovní dům bratrů Gutmannových se 1. března 1968 stěhuje do Wertheimova paláce na náměstí Schwarzenbergplatz, do působivé honosné stavby z éry výstavby třídy Ringstraße. Budovu postavil Heinrich Ferstel v letech 1864–68 jako protějšek k velkoburžoaznímu paláci arcivévody Ludvíka Viktora na protější straně. Ferstel, z jehož rukou pocházela také stavba pro arcivévodu, vyjádřil sociální rozdíl v architektonických detailech, rozpoznatelných na hlavní fasádě: na paláci Viktor je fasáda zdobena sloupy a sochami, zatímco palác Wertheim má „pouze“ pilastry a hermy. Palác je pojmenován po Františku svobodném pánovi von Wertheim (1814–1883), vídeňském velkoprůmyslníkovi, který patří k nejvýznačnějším osobnostem své doby. Jeho odkaz lze stále najít v podobě slavných nedobytných a ohnivzdorných Wertheimových trezorů v paláci.
1968
Nastěhování do Wertheimova paláce na Schwarzenbergplatz
1986 První klient správy majetku banky Gutmann
Koncept péče v bance Gutmann znamená blízkost ke klientovi. Každý osobní rozhovor je veden odděleně a individuálně. První privátní klient, který svěřil Bank Gutmann pečlivě vybranou část svého majetku, otevřel účet 7. listopadu 1986. Ve správě majetku ručí Gutmann vždy za transparentnost, individuální řešení, opatrné zacházení s rizikem a opatření na zachování hodnoty majetku. To klientovi zaručuje kompetentní a obsáhlé poradenství na nejvyšší úrovni. Všichni klientští poradci mají dlouholeté zkušenosti a fundované odborné vzdělání. Zajištění a rozmnožování majetku stojí vždy v popředí.
1986
První klient správy majetku banky Gutmann
1987 První fond společnosti Gutmann KAG
Založení společnosti Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft (KAG) dne 4. července 1986 shrnulo kompetenci v asset managementu ve firmě Gutmann ve formě řízení a administrace fondů. Dne 2. února 1987 založila KAG své první dva fondy: „Gutmann Europa Anleihefonds“ s těžištěm v evropských dluhopisech a „Gutmann Internationaler Anleihefonds“ zaměřený na mezinárodní dluhopisy. Hlavní kompetence společnosti Gutmann KG, 100procentní dcery Bank Gutmann AG, spočívají od té doby beze změny v alokaci majetku, v oblasti dluhopisů a akcií. Odbornost v oblasti řízení dluhopisů je přednostně zaměřena na segment evropských dluhopisů v oblasti Investment-Grade. Zde jsou spravována portfolia podle odhadu vývoje úroků a bonity. Mimochodem oba fondy jsou i po téměř 30 letech stále úspěšné.
1987
První fond společnosti Gutmann KAG
1997 Počátek konceptu partnerství
V osobách dr. Rudolfa Stahla a dr. Antona Finka ustanovuje dozorčí rada 10. prosince 1997 první dva partnery banky. Takto iniciovaný koncept partnerství společnosti Gutmann je součástí obchodního modelu a řídí se mottem „Na stejné úrovni s klientem – od podnikatele k podnikateli“. Stále rostoucí okruh partnerů zaručuje vysoké nasazení a vyvážené rozhodování ve všech řídicích grémiích, spolehlivé a kompetentní poradenství a jeho kontinuitu.
1997
Počátek konceptu partnerství
1999 Založení první společnosti Private Equity Investment
Díky síti Gutmann vznikala od 90. let vysoce kvalitní a dlouhodobá partnerství s investory, manažery a poradci v oblasti Private Equity. 12. listopadu 1999 umožňuje Gutmann – prostřednictvím Global Private Equity Holding I (GPE I) – poprvé institucionálním a privátním klientům exkluzivní přístup k velkým mezinárodním fondům Private Equity. V příštích letech přibyli tři další velké investiční společnosti (GPE II–IV) s cílovými regiony USA, Evropou a Emerging Markets.
1999
Založení první společnosti Private Equity Investment
2001 Přenos know-how založením Gutmann Center
V rámci strategického partnerství se 1. října 2001 z iniciativy Bank Gutmann zakládá „Gutmann Center for Portfolio Management“ na vídeňské univerzitě a nachází se od změny na Wirtschaftsuniversität Wien (Ekonomická univerzita Vídeň, WU). K okruhu zúčastněných expertů patří vedle národních a mezinárodních profesorů také nositel Nobelovy ceny William Sharpe, tvůrce světoznámého faktoru pro oceňování „Sharpe Ratio“ a čestný člen Academic Advisory Board. Cílem těchto partnerství je posilování výměny know-how s mezinárodní finanční komunitou, podpora domácího výzkumného dorostu a budování vědeckých základů pro portfolio management.
2001
Přenos know-how založením Gutmann Center
2004 Ocenění jako nejlepší správce majetku v Rakousku
30. listopadu 2004 boduje Bank Gutmann při prvním vrcholném setkání privátních bank v Berlíně ve třech z pěti kategorií a obsazuje špičková místa: první místo na finančním trhu ve Vídni, zemský vítěz v Rakousku a druhý nejlepší správce majetku „Top Vermögensmanager 2005“ v celém německém jazykovém prostoru. Přední německá ratingová instance „Fuchsbriefe“ přitom volí mezi 100 prověřenými bankami nejlepší správce majetku v německojazyčném prostoru (včetně Švýcarska).
2004
Ocenění jako nejlepší správce majetku v Rakousku
2005 Otevření pobočky v Budapešti
Úzké vztahy k sousední zemi Maďarsku a existující okruh klientů vedou v březnu 2005 k otevření první reprezentace skupiny Gutmann v Budapešti. Kancelář se nachází v exkluzivní vilové čtvrti Rózsadomb (Růžový vrch) na straně Budy, západně od Dunaje. Založením tohoto prvního zahraničního zastoupení dokazuje Gutmann vážný zájem o region střední Evropy.
2005
Otevření pobočky v Budapešti
2011 Otevření pobočky v Praze
7. června 2011 zahajuje Gutmann na Václavském náměstí své obchody v České republice a otevírá tím jako první klasická privátní banka pobočku v Praze. Předtím se českým klientům dostávalo péče z Vídně, protože však stále více klientů z tohoto regionu dává svou důvěru společnosti Gutmann, představuje pobočka v Praze ještě větší blízkost, dostupnost a kompetenci v péči o klienty. Zastoupení v Praze odpovídá rovněž za poradenství pro klienty ve Slovenské republice.
2011
Otevření pobočky v Praze
2013 Otevření pobočky v Salcburku
Oficiální otevření pobočky v salcburské Getreidegasse dne 14. března 2013 znamená další expanzní krok směrem do střední Evropy. Ze Salcburku jsou intenzivně obsluhovány regiony Salcbursko, Tyrolsko, Horní Rakousko a Bavorsko. Navzdory velké hustotě bank jsou šance na růst díky velké spádové oblasti, kulturní přitažlivosti a existujícímu kmeni privátních a institucionálních klientů atraktivní. Očekávání klientů ve smyslu velké pozornosti, myšlení přesahujícího generace a transparentních investičních strategií činí z Bank Gutmann ideálního poskytovatele v tomto regionu.
2013
Otevření pobočky v Salcburku
2014 Gutmann sjednocuje tradici a trvalou udržitelnost
Gutmann se v březnu 2014 rozhoduje systematicky etablovat téma „Trvale udržitelné investice“ jako vlastní produktovou řadu. Klientům banky se tak nabízí možnost budovat portfolia s přihlédnutím k sociálním a ekologickým kritériím a kritériím vedení. Právě Gutmann, banka vedená jako rodinný podnik, zastupuje témata udržitelnosti velmi autenticky. Nové fondy investují výlučně do emitentů, kteří podléhají přísnému screeningu a kteří obdrželi certifikát Rakouské ekologické značky. Odpovídají tak kritériím pečeti kvality.
2014
Gutmann sjednocuje tradici a trvalou udržitelnost
2015 Ocenění za nejlepší poradenství a výkon
V průzkumu trhu nejlepších správců majetku, v testu „Fuchsbriefe“, získává Bank Gutmann za rok 2015 celkové vítězství v německém jazykovém prostoru, včetně Švýcarska, stejně jako první místo v rakouském hodnocení. Hodnoceny byly kategorie poradenský rozhovor, majetková strategie, kvalita portfolia a transparentnost. V „Seznamu nejlepších všech dob“ si Gutmann 7. pořadím zajišťuje solidní místo v Top 10.

Cena „Österreichische Dachfonds Award 2014“ oceňuje smíšené fondy fondů „Gutmann Strategie Select“ a „Gutmann Strategie Select Plus“ vždy 1. místem v ročním hodnocení v kategoriích „vyvážený, konzervativní“ a „konzervativní s orientací na akcie“. Dluhopisový fond fondů „Gutman Investor Renten Global“ obsazuje třetí místo v pětiletém hodnocení v kategorii „konzervativní“.

Gutmann dosahuje dále špičkových výsledků v „Euromoney Private Banking and Wealth Management Survey 2015“ předního mezinárodního finančního magazínu Euromoney. Vedle celkového vítězství za „Best private banking services overall“ v Rakousku obsazuje první příčky také v Maďarsku a České republice v kategorii „Succession Planning Advice and Trusts“.
2015
Ocenění za nejlepší poradenství a výkon
X