Sociální odpovědnost

„Pokus zanechat svět trochu lepší, než jak jste ho nalezli“ (Robert Baden-Powell).

Sociální odpovědnost je pro Bank Gutmann důležitou hodnotou, která se od roku 2002 projevuje v těchto a dalších projektech.

Dům Immanuel

Dům pro matku a dítě ve Vídni, CARITAS

Dům Immanuel je přechodným bydlištěm pro ženy bez domova z rozvrácených vztahů a pro jejich děti. Je otevřen pro všechny ženy každé národnosti a náboženství. Intenzivně sledované malometrážní byty jsou integrované do klasického vídeňského obytného domu, v němž matky a děti žijí v těsném sousedství s ostatními nájemníky. Profesionální tým podporuje rodiny během jejich ročního až dvouletého pobytu v domě pro matku a dítě. Cílem je provázet a povzbuzovat ženy natolik, aby si opět dokázaly svůj život organizovat samy.

(Bank Gutmann podporuje od roku 2002)

Dům Immanuel

Dům pro matku a dítě ve Vídni, CARITAS

Dětské domovy

v Borszék/Rumunsko a v Maďarsku,
SAINT FRANCIS FOUNDATION OF DEVA

V dětském domově v Borszéku žije více než 10 dětí ve věku mezi dvěma a 13 lety. Hlavním záměrem je nabídnout dětem s jejich individuální historií pěkný a bezpečný domov. V dětském domově by se měly cítit dobře, aby se mohly znovu smát a znovu se naučily radovat. Nadace sv. Františka byla založena v roce 1993, aby pomohla dětem v sociálních a finančních těžkostech. V popředí přitom stojí nejdůležitější potřeby dětí, jejich duševní a sociální vývoj, jejich sociální ochrana, etická výchova a vzdělávání.

(Bank Gutmann podporuje od roku 2014)

Dětské domovy

v Borszék/Rumunsko a v Maďarsku,
SAINT FRANCIS FOUNDATION OF DEVA

JUCA

Dům pro mládež ve Vídni, CARITAS

JUCA je dům pro mladé muže a ženy bez domova, kteří chtějí aktivně pracovat na zlepšení své životní situace. Tým sociálních pracovnic a pečovatelů podporuje mladé dospělé při zvládání osobních, právních, sociálních a finančních problémů a v krizových situacích. Společně hledají možnost, jak by obyvatelé opět dostali svůj život pod kontrolu.

(Bank Gutmann podporuje od roku 2007)

JUCA

Dům pro mládež ve Vídni, CARITAS

„Fondo Gutmann“

Institut pro spolupráci na rozvojových projektech, ICEP

Partnerství s ICEP představuje efektivní příspěvek ke globálnímu boji s chudobou. Hlavním tématem všech projektů je prostřednictvím vzdělání, podpory a coachingu mikrofinancování podpořit chudé obyvatele rozvojových zemí, aby se mohli stát samostatnými podnikateli. Dává tak šanci zejména ženám a jejich dětem, aby mohly samostatně zlepšit svou životní situaci.

(Bank Gutmann podporuje od roku 2007)

„Fondo Gutmann“

Institut pro spolupráci na rozvojových projektech, ICEP

Nemocniční klauni

Návštěvy těžce nemocných dětí a dospělých v nemocnicích

Nemocniční klauni dávají svými návštěvami těžce nemocným dětem, dospělým a geriatrickým pacientům jednou za týden nebo za 14 dnů trochu radosti ze života, aby jim alespoň na krátký čas dovolili zapomenout na jejich bolest a utrpení. Nejsou to obyčejní baviči, nýbrž školené osoby, mezi nimi sociální pracovníci, umělci na volné noze, pedagogové nebo terapeuti. „Terapie klauny“ představuje dodatečnou možnost ke klasické medicíně, jak pozitivně ovlivňovat proces uzdravování. Cílem je zaručit pacientům kontinuální péči a společně se zasmát.

(Bank Gutmann podporuje již více než 15 let)

Nemocniční klauni

Návštěvy těžce nemocných dětí a dospělých v nemocnicích

X