Sociální odpovědnost

Odpovědnost vůči společnosti a vědě je pro banku Gutmann důležitou hodnotou. Z tohoto důvodu se Bank Gutmann sociálně angažuje v dlouhodobých projektech: Dům pro matku a dítě a dům pro mládež ve Vídni, dětský domov v Peru, stejně jako programy mikroúvěrů v Guatemale jsou součástí humanitární angažovanosti. Osobní odpovědnost vůči společnosti a vědě je pro Bank Gutmann důležitou hodnotou, která se od roku 2002 projevuje v těchto a dalších projektech.

Dům Immanuel

Dům pro matku a dítě ve Vídni, CARITAS

Intenzivní péče pro matky a děti bez domova


Dům Immanuel je přechodným bydlištěm pro ženy bez domova a jejich děti, bez ohledu na národnost nebo náboženství. Intenzivně sledované malometrážní byty jsou integrované do klasického vídeňského obytného domu, v němž matky a děti žijí v těsném sousedství s ostatními nájemníky. Profesionální tým podporuje rodiny během jejich ročního až dvouletého pobytu v domě pro matku a dítě. Cílem je provázet a povzbuzovat ženy natolik, aby si opět dokázaly svůj život organizovat samy.

Dům Immanuel

Dům pro matku a dítě ve Vídni, CARITAS

El Huambrillo

Dětský domov v Iquitos (Peru), CARITAS

Vzdělání jako záchrana z chudoby


Dětský domov „El Huambrillo“ na severovýchodě Peru nabízí dětem ze zvlášť obtížných podmínek nový domov. Vzdělání, které tam získají, bývá často jejich jedinou šancí, jak uniknout kruté bídě. Děti pocházejí z početných rodin s mnoha dětmi, v nichž rodiče (často samoživitelky) částečně nemají žádné vzdělání, a proto nacházejí pouze špatně placená zaměstnání, pokud vůbec nějaká. Především financování školní docházky je nemožné, často peníze nestačí ani na potraviny.

El Huambrillo

Dětský domov v Iquitos (Peru), CARITAS

JUCA

Dům pro mládež ve Vídni, CARITAS

Podpora a pomoc v nouzi


JUCA je dům pro mladé muže a ženy bez domova, kteří chtějí aktivně pracovat na zlepšení své životní situace. Tým sociálních pracovnic a pečovatelů podporuje mladé dospělé při zvládání právních, sociálních a finančních problémů a osobních krizových situací. Společně hledají možnost, jak by obyvatelé opět dostali svůj život pod kontrolu.

JUCA

Dům pro mládež ve Vídni, CARITAS

„Fondo Gutmann“

Vesnické banky pro mayské ženy v Guatemale, ICEP

Nejmenší úvěry přinášejí naději


ICEP (Institut pro kooperaci při rozvojových projektech) podporuje rozvojové projekty, které jsou přehledné a orientované na vzdělávání. Poskytování mikroúvěrů vesnickými bankami platí za jeden z nejúspěšnějších prostředků v boji proti chudobě. Společně s ICEP podporuje Gutmann guatemalskou organizaci FUNDAP prostřednictvím Capacity Building v oblasti mikrofinancí. Pro mayské ženy se budují tři vesnické banky v západní vrchovině Guatemaly a navíc bude založen rotační fond pro mikroúvěry. Cílem je trvalé zlepšení životních poměrů a možností rozvoje mayských žen a jejich rodin.

„Fondo Gutmann“

Vesnické banky pro mayské ženy v Guatemale, ICEP

Empowerment

Svépomocné skupiny a malí podnikatelé v Kyrgyzstánu, ICEP

Nové perspektivy pro budoucnost


Tržně ekonomické a podnikatelské myšlení je pro mnoho lidí v kdysi sovětském Kyrgyzstánu stále ještě nezvyklé. Cílem projektu Institutu pro kooperaci při rozvojových projektech (ICEP) je vybudování struktury vzdělávání, která zajistí posílení jednak svépomocných skupin, jednak mikrofirem prostřednictvím profesionalizace jejich činnosti. V kombinaci s výcvikem podnikatelů prostřednictvím multiplikátorů se členové naučí úspěšněji vést své malé firmy, zvýšit své příjmy, a tím zlepšit svou životní situaci.

Empowerment

Svépomocné skupiny a malí podnikatelé v Kyrgyzstánu, ICEP

Nemocniční klauni

Návštěvy těžce nemocných dětí a dospělých v nemocnicích

Radost ze života jako doplňková medicína


Nemocniční klauni dávají svými návštěvami těžce nemocným dětem, dospělým a geriatrickým pacientům kontinuálně jednou za týden nebo za 14 dnů trochu magické radosti ze života, aby jim alespoň na krátký čas dovolili zapomenout na jejich bolest a utrpení. Nejsou to obyčejní baviči, nýbrž školené osoby vybrané v několikastupňovém procesu, mezi nimi umělci na volné noze, sociální pracovníci, pedagogové nebo terapeuti. „Terapie klauny“ představuje dodatečnou možnost ke klasické medicíně, jak pozitivně ovlivňovat proces uzdravování. Cílem je zaručit pacientům kontinuální péči.

Nemocniční klauni

Návštěvy těžce nemocných dětí a dospělých v nemocnicích