Správa majetku

Spravovat vlastní majetek co nejefektivněji je úkol, který vyžaduje hodně času, know-how a citu. Bank Gutmann se ráda postará o přání těch klientů, kteří tento úkol nechtějí sami převzít a chtěli by ho proto přenést na zkušený tým expertů. Cílem je vždy dosažení co nejvyšších možných výnosů s přihlédnutím k individuálnímu profilu šancí a rizika.

Úspěch investice je výsledkem souhry čtyř různých faktorů, které ze správy majetku dělají zachování majetku.

1. Kalkulované riziko

Očekávání v souladu s realitou

Vzít míru a dávkovat


Prostřednictvím podrobného poradenského rozhovoru je v průběhu procesu zaměřování identifikována osobní situace, aby bylo možné pochopit a definovat přání a preference klienta. Na základě toho jsou společně formulovány cíle, které jsou v rámci ochoty k riziku možné. Tato realistická očekávání výnosu tvoří individuální investiční strategii, na jejímž základě poradce vypracuje portfolio pro co nejlepší správu majetku.

1. Kalkulované riziko

Očekávání v souladu s realitou

2. Blízkost a síť

Portfolio Management made in Vienna

Radit osobně, působit globálně


Národní zaměření v kombinaci s mezinárodní expertizou činí ze společnosti Gutmann spolehlivého partnera pro správu majetku. Řízení a kontrola portfolia se provádějí v bance, zatímco přední světoví specialisté na výzkum a cenné papíry současně dodávají finanční expertizu s globálním náhledem. Vlastní Gutmann Center for Portfolio Management, založené ve spolupráci s Ekonomickou univerzitou ve Vídni (Wirtschaftsuniversität Wien, WU), se navíc stará o mezinárodní transfer vědomostí z bezprostřední blízkosti.

2. Blízkost a síť

Portfolio Management made in Vienna

3. Odpovědnost

Transparentní péče

Sledovat a informovat


Vedle počátečního zaměření portfolia je esenciální oblastí správy majetku průběžné sledování investic. Pravidelná kontrola úspěchu jednak zajišťuje kontinuální zpětné potvrzení složení portfolia, jednak umožňuje včasnou úpravu při neočekávaném vývoji. Prognózy výkonu navíc dovolují prozíravost, která může strategická rozhodnutí podpořit.

3. Odpovědnost

Transparentní péče

4. Kontrola

Disciplína jako princip

Objektivizovat a měřit


Struktuře skupiny Gutmann vděčíme za to, že je možné zaručit nezávislost v rozhodování. Nezastupují se žádné vlastní zájmy ani se neusiluje o prodej produktu. Pro veškeré výsledky a procesy jsou k dispozici objektivní, sledovatelné měřicí metody, které klientovi nabízejí transparentní přehled o detailech jeho portfolia. Věcnost místo tušení – podle tohoto motta je při jakémkoli rozhodování ve středu zájmu vždy klient.

Podpora a reporting


O klienta se starají vždy dvě zkušené osoby z oddělení péče o klienty, které si vždy udělají čas na dotazy a přání. Poradci mají rozhodovací kompetence a provázejí klienty a portfolia po mnoho let jako hlavní kontaktní partner.

Prostřednictvím služby Gutmann Online Reporting je možné kdykoli nahlédnout do stavu majetku. Na požádání navíc rádi vypracujeme zprávu o portfoliu. Forma poplatků a poplatek za správu majetku se řídí velikostí portfolia i četností transakcí a jsou sjednávány individuálně. Od určitého objemu nabízí banka speciální fondy ve formě fondů pro velké investory.

4. Kontrola

Disciplína jako princip

X