Private Markets

Private Equity je zvláštní formou investování. Vzhledem k dlouhodobému charakteru Private Equity má velký význam pečlivý výběr investice. Podstatnými kritérií pro rozhodování jsou přitom kvalita přidané hodnoty v produkci na straně jedné a kontinuální zvyšování hodnoty v minulosti na straně druhé.

Od vinic a polí


Porovnání Private Equity a konvenčních investičních tříd je velmi podobné porovnání vinařství a zemědělství. Pole každý rok dává prostor k rozhodnutí, zda a čím se oseje. Vinice se naproti tomu musí po léta průběžně obhospodařovat, o révu se musí pečovat, na začátku roku ale nevíte nic o kvalitě ročníku. Co však víte, je to, že v průběhu let se vždy vyskytnou vynikající ročníky, které vás za slabší ročníky více než odškodní.

Podstatnou esencí Private Equity proto je schopnost vést portfoliové společnosti k jejich vynikajícímu operativnímu výkonu a investiční myšlení přeměnit v měřitelné výsledky přinášející zisk. Není to otázka čtvrtletí, nýbrž let.

Investice s prozíravostí


U Private Equity se vedení podniků ideálně neřídí čtvrtletními cíli, nýbrž cíli dlouhodobými, strategickými. Současně se však umožňuje rychlý a přímý vliv na operativní úrovni. Ve výsledku se Private Equity liší od akcií dlouhodobým a anticyklickým výkonem.

Partner se zkušeností


Gutmann spojuje exkluzivní přístup k předním manažerům Private Equity s řešeními střiženými na míru, jak pro institucionální investory a family offices, tak pro majetné privátní klienty. Partnerství s předními, speciálně vybranými General Partners, Limited Partners a Secondary Buyers je přitom cennou výhodou, která otevírá přístup k expertize a síti na mezinárodním trhu. V průběhu posledních 20 let tak mohla být vyvinuta nabídka, která se skutečně osvědčila.

Volba správných komponent


Pro úspěšnou investici v oblasti Private Equity získají klienti Bank Gutmann přístup k vysoce kvalifikovaným private equity manažerům. Due diligence, realizace a sledování investic, probíhá na bázi společně vypracované strategie, zatímco systém reportingu upravený na míru nabízí nejlepší možný náhled na finanční vývoj. Komplexní péče o klienty je individuální a na té nejvyšší úrovni, jakou privátní banka může nabídnout.
X