Proces zaměřování

Proces zaměřování společnosti Gutmann tvoří základ pro individuální investování klienta. Během procesu zjišťuje poradce spolu s klientem podmínky rozhodující pro investici. Očekávaný výnos a osobní tolerance k riziku jsou stejně tak důležitými kritérii jako zamýšlená doba trvání investice a výše požadovaných čerpání. Uplatňují se zde i právní a daňové aspekty.

Suma informací specifických pro klienta ovlivňuje individuální sestavení portfolia. Zaměřování ovlivňuje individuální uspořádání portfolia díky získání informací specifických pro klienta. Jako pravidelné opatření a prověření situace je tento proces nezbytným předpokladem pro pochopení individuálních požadavků.

1. Plánování

Analýza potřeb v prvním rozhovoru
Vývoj strategického konceptu
Finální rozhovor o strategii

Fáze plánování začíná osobním rozhovorem k získání výchozí situace a požadavků klienta. Ochota k riziku, očekávání výnosu, plánování likvidity a struktura majetku se individuálně kombinují a sepisují se ve strategickém konceptu.

1. Plánování

Analýza potřeb v prvním rozhovoru
Vývoj strategického konceptu
Finální rozhovor o strategii

2. Realizace

Management taktických pásem
Realizace investiční strategie

Druhá fáze procesu zaměřování se zabývá realizací strategického konceptu a zohledňuje přitom tržní očekávání a šance. Takto je možné činit stabilní investiční rozhodnutí, která vedou k cíli.

2. Realizace

Management taktických pásem
Realizace investiční strategie

3. Kontrola

Ověření dosažení cíle
Průběžný reporting

Prostřednictvím controllingu zadání může poradce průběžně ověřovat realizaci strategie a kontrolovat dosahování cíle. Pravidelný reporting přitom nabízí přehledné a aktuální zobrazení vývoje portfolia, takže lze snadno provést případné úpravy.

3. Kontrola

Ověření dosažení cíle
Průběžný reporting

X