Názor společnosti Gutmann na trh

Fundamentální faktory a aplikace ekonometrického modelu časových řad charakterizují stejnou měrou formulaci názoru společnosti Gutmann na trh. Cílem je krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý odhad národohospodářské situace a s tím spojeného vývoje finančních trhů.

Fundamentální faktory jsou založené převážně na klasických národohospodářských indikátorech. Vedle mikroekonomických faktorů (např. zisky firmy) a makroekonomických faktorů (např. očekávaná inflace) se uplatňují také vlastní indikátory, které mají za cíl dokázat lépe odhadnout vývoj konjunktury na úrovni zemí G7. Výsledky průzkumů ve spotřebitelské a podnikové oblasti, stejně jako poznatky externích a předních světových výzkumných partnerů (mimo jiné BCA, GaveKal, SED) jsou rovněž zahrnovány do názoru na trh. Bank Gutmann tak zjistí střednědobé a dlouhodobé národohospodářské trendy pro velké ekonomické celky i krátkodobá očekávání trhu pro rozvíjející se země (Emerging Markets).

Ekonometrický model časových řad slouží k odhadu krátkodobých trendů na velkých finančních trzích. Základem tohoto modelu jsou časové řady indexů akciových, dluhopisových a peněžních trhů, ze kterých je možné odvodit krátkodobá očekávání pro jednotlivé trhy. Bank Gutmann tento model vyvinula společně s odborníkem na oblast stochastických modelů optimalizace, dr. Gerdem Infangerem ze Stanfordské univerzity v Kalifornii, a nyní ho exkluzivně využívá.

Uvedené ovlivňující faktory analyzuje tým portfolio managementu banky Gutmann a publikuje je v podobě názoru společnosti Gutmann na trh. Ten stanovuje relativní váhu tříd majetku (akcie, dluhopisy, alternativní investice), regionů, měn a dob platnosti.
X