Poradenský přístup

Kompetence a kontinuita představují pro společnost Gutmann podstatné znaky v péči o institucionální investory. Bank Gutmann a Gutmann Kapitalaktiengesellschaft proto nabízejí jak dílčí, tak celkové koncepty asset a portfolio managementu a doprovázejí klienty ve fázi plánování, při realizaci investiční strategie a v každodenní administrativní práci.

Úspěšné poradenství pro institucionální klienty


Realizace mandátů probíhá ve strukturovaném procesu. V úzkém dialogu s klienty je definováno zadání z hlediska očekávaného výnosu a ochoty k riziku. Kromě toho se cesta k individuálnímu řešení urovnává dodatečným stanovením kontroly úspěchu a daňově právních předpokladů.

Během procesu poradenství stojí v popředí jak zájem klienta, tak individuální struktura podniku, což Bank Gutmann během let rozvinula ve vysokém standardu kvality služeb a kompetence. Základ úspěchu spočívá v kontinuitě péče, nasazení a specializaci zaměstnanců, poradenství zaměřeném na řešení a také v jasné a efektivní organizační struktuře.

Péče na míru


Důvěra, osobní kontakt a zkušenost jsou základními pilíři péče o zákazníky společností Gutmann. Partnerský podnikatelský obchodní model zaručuje institucionálním klientům nejvyšší kvalitu, angažovanost, stabilitu a rychlé rozhodování. Díky speciální struktuře vlastníků neovlivňují banku domácí a zahraniční finanční skupiny. a proto se vždy snaží vždy o takovou realizaci zadání, která směřuje k řešení.

Komplexní a individuální péči o klienty zajišťuje v Bank Gutmann tým poradců s nejlepším vzděláním. Za pomoci strukturovaných procesů se pro institucionální klienty vyvíjejí řešení střižená na míru, která jsou založena na individuálních očekáváních výnosu a rizika.

Rozsáhlá nabídka pro rozmanité spektrum klientů


Nabídka pro institucionální klienty je k dispozici mimo jiné finančním ústavům, pojišťovnám, penzijním fondům a zdravotním pojišťovnám, komorám, institucím a orgánům veřejné správy. Také jiným veřejnoprávním korporacím a církevním organizacím, rodinným firmám a nadacím jsou nabízeny následující služby:

  • ­mandáty pro poradenství
  • ­Risk management
  • mandáty pro správu majetku
  • ­strategická a taktická alokace majetku
  • ­řešení speciálních fondů
  • ­alternativní investice
  • administrace fondů
  • ­funkce depozitní banky

X