Služby depozitní banky

Ve své funkci depozitní banky jak pro investiční fondy společnosti Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft, tak pro fondy externích kapitálových investičních společností nabízí Bank Gutmann komplexní nabídku služeb, která pokrývá celou paletu veškeré agendy depozitní banky podle rakouských právních norem.

Ve fázi zakládání fondu se ve spolupráci se společností Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft, iniciátorem a manažery fondu budují struktury depotu, účtů a reportingu a stanovují se procesy a poskytování služeb.

V běžném provozu se realizují všechny transakce ve fondu. Všechny účetní operace relevantní pro fond a výpočet hodnoty inventáře provádí vysoce automatizovaný účetní systém fondu a dodržování směrnic fondu je kontrolováno bankou Gutmann. K příslušným rozhodným dnům dostane klient všechny zprávy nutné pro auditory a daňové poradce. Pro speciální fondy se kromě toho nabízí podpora při vracení srážkové daně za dividendy a kupónové výnosy podle stávající úpravy dvojího zdanění.


Aktuální údaje o hodnotě veřejných fondů Gutmann jsou k dispozici na denní bázi on-line v Gutmann Fonds Service. Tato služba se na přání klienta nabízí i pro speciální fondy.

Aktuální údaje o stavu majetku a o všech transakcích mohou klienti vidět v sekci Gutmann Online Reporting, která je individuálně zaměřena na příslušné potřeby majitele depotu.
X