Nemovitosti

Investování do nemovitostí zahrnuje v Bank Gutmann jak koupi a prodej, tak spravování v rámci vlastních investičních společností. V souladu s otevřenou architekturou portfolio managementu také u investic do nemovitostí zajišťuje odbornost profesionálního portfolio manažera kompetentní poradenství. Jako partner banky realizuje portfolio a asset management společnost SHI Management GmbH v Mnichově.

SHI Management GmbH


SHI Management GmbH je jedním z předních porfolio a asset manažerů v klíčové obchodní oblasti nemovitostí pro seniory / pečovatelských domů v Německu a pokrývá celý životní cyklus nemovitostí od nákupu a rozvoje přes nákladově efektivní správu, zvyšující hodnotu nemovitostí, až po jejich prodej.

GHS Immobilien AG


GHS Immobilien AG byla založena v březnu 2005 a jejím těžištěm jsou nemovitosti o menších velikostech objektů mezi 5 a 25 miliony eur. Regionálně se GHS Immobilien AG soustředí na Německo a Švýcarsko, přičemž těžiště investic leží v sekundárních lokalitách v Německu. Vedle klasických kancelářských budov, logistických nemovitostí a specializovaných obchodů byly získány také provozovatelské nemovitosti, jako jsou pečovatelské domy. V zájmu co největší jistoty investic se v portfoliu společnosti nacházejí pouze dlouhodobě dobře pronajaté objekty.

Společnost svou investiční fázi zatím ukončila a koncentruje se na spravování a prodej nemovitostí. Prodej nemovitostí se uskutečňuje buď jako jednotlivý prodej, nebo prodej balíčků.

GHS Senior Housing Immobilien AG


Společnost byla založena v říjnu 2010 a svou investiční činnost uzavře výhledově v roce 2015. Zaměření investic GHS Senior Housing Immobilien AG se soustředí na etablované obytné a zabezpečovací struktury pro seniory, kteří vyžadují pomoc a péči, zejména na pečovatelské domy, ale také obytná zařízení s pečovatelskou službou s příslušnými doplňkovými plochami.

Regionálně se GHS Senior Housing Immobilien AG zaměřuje na Německo a Rakousko. Přednost mají sídla s minimálně 25 000 obyvateli a nadregionální funkcí zabezpečení, které leží v regionech se silnými základními ekonomickými daty. V zájmu co největší jistoty investic získává společnost pouze dlouhodobě dobře pronajaté objekty novějšího data s bonitními provozovateli. Dosud bylo získáno dvanáct pečovatelských domů, dalších pět koupí se připravuje.
X