Investiční poradenství

Z osobního zájmu o kapitálové trhy vyplývá často přání spravovat si vlastní majetek sám. Zde Bank Gutmann nabízí podporu ve formě individuálního investičního poradenství, které dostává představy klienta do správné relace s aktuálním vývojem trhu.

V rámci investičního poradenství klient a poradce úzce spolupracují na vytváření depotu cenných papírů, aby bylo zaručeno, že přání a zájmy klienta budou realizovány v prostředí specifické tržní situace. Klient přitom o průběžném složení depotu rozhoduje sám a Bank Gutmann ho přitom podporuje fundovanými investičními doporučeními.

1. Analýza

Rozhovor k výchozí situaci

Vzít míru a strukturovat


Úvodem se v osobních poradenských rozhovorech zjišťuje situace a představa klienta a strukturuje se formou procesu zaměřování.

Tento proces zahrnuje rozhodující podmínky, očekávaný výnos a osobní toleranci k riziku, stejně jako předpokládanou dobu trvání investice a výši požadovaných čerpání. Uplatňují se zde i právní a daňové aspekty.

1. Analýza

Rozhovor k výchozí situaci

2. Koncept

Strukturovaně k individuálnímu složení

Poradit a vyvinout


Investiční poradenství vede od analýzy představy o investici až po strukturovanou volbu titulů. V kontextu hodnocení příslušného relevantního segmentu trhu vede spolupráce nakonec k individuálnímu portfoliu, u něhož klient neustále disponuje plnou rozhodovací autoritou.

Investiční poradenství se uskutečňuje jak na poptávku klienta, tak následně také iniciativně ze strany banky. Gutmann přitom klade nejvyšší nároky na spolehlivost, profesionalitu a fundovanost doporučení.

2. Koncept

Strukturovaně k individuálnímu složení

3. Realizace

S osobní péčí a stále k dosažení

Informovat a optimalizovat


Také po počátečních poradenských rozhovorech je klientovi k dispozici poradce z Bank Gutmann. Vedle daňové a právní podpory při otázkách, které se týkají investování, se tak nabízí také pravidelné, osobní a individuální podávání zpráv.

Přes službu Gutmann Online Reporting se klient může kdykoli informovat o výkonu svého depotu a v případě potřeby se domluvit se svým poradcem na změně jednotlivých položek investice.

3. Realizace

S osobní péčí a stále k dosažení

X