MetodikaInvestiční metoda společnosti Gutmann kombinuje mínění trhu s faktory specifickými pro klienta. Tento strukturovaný proces se vyznačuje systematickým spojováním a vede k vytvoření osobního portfolia klienta. Pouze kombinací obou těchto prvků je možné docílit investičního výsledku odpovídajícího potřebám klienta.

Správa majetkuUmět dobře spravovat vlastní majetek je otázka velké důvěry. Proto Bank Gutmann v oblasti správy majetku usiluje od samého počátku o správné pochopení individuální situace klienta a o podporu odpovídajících investičních strategií. Poradenství provádějí dva poradci banky Gutmann a jeho základem je pravidelné podávání zpráv a rychlost reakce.

Investiční poradenstvíKlienti Bank Gutmann mají užitek z profesionální podpory při analýze investičních nápadů a uspořádání portfolia. Investiční poradenství společnosti Gutmann hledá a hodnotí požadované varianty investic, a dodává tak aktivně do orientace portfolia zájem o kapitálové trhy specifický pro klienta a jeho osobní představy. Komplexní podpora zkušeným týmem poradců začíná osobním rozhovorem a nabízí průběžný doprovod v osobní a elektronické podobě.

Institucionální investořiCelkovými a dílčími koncepty asset a portfolio managementu podporuje a provází Bank Gutmann institucionální investory ve fázi plánování, při realizaci investiční strategie a v každodenní administrativní práci. Finanční ústavy, pojišťovny, penzijní fondy a zdravotní pojišťovny, stejně jako rodinné firmy a nadace využívají obsáhlou nabídku Bank Gutmann. Služby sahají od poradenského mandátu až po řízení rizik, od strategické nebo taktické alokace aktiv až po administraci fondu.

NemovitostiK rozšířené nabídce Bank Gutmann patří investování do nemovitostí v rámci vlastních investičních společností. Úzká spolupráce s mezinárodně renomovanými portfolio manažery přináší dodatečnou odbornost, která se zabývá koupí, spravováním a prodejem nemovitostí.

Private MarketsPředburzovní podíly firem vyžadují operativní zkušenost a investiční know-how. Bank Gutmann se zde soustředí primárně na co nejkonzervativnější strategie v rámci investiční třídy, například fondy Buy-out, protože tyto zralejší podniky většinou charakterizuje atraktivnější profil rizika a výnosu. Od roku 1999 se uskutečňovaly investice do této investiční třídy, které díky podnikatelskému přístupu na straně jedné a úsilí o atraktivní výnosnost s nastaveným rizikem na straně druhé odrážejí investiční filozofii firmy.
X