Vyloučení odpovědnosti

Bank Gutmann Aktiengesellschaft (Bank Gutmann) poskytuje na svých webových stránkách informace a data, jejichž vytvoření, sběr a průběžná aktualizace jsou prováděny s maximální pečlivostí. Bank Gutmann si vyhrazuje právo provádět kdykoli změny nebo doplnění poskytnutých obsahů.

Bank Gutmann se bude snažit poskytnout v největší možné míře spolehlivé překlady svých webových stránek, nepřebírá však za správnost překladů ručení žádného druhu.

Obsah webových stránek společnosti Bank Gutmann slouží výlučně k informování, a stránky tak nepředstavují zejména ani právní nebo investiční poradenství, ani nabídku nebo doporučení ke koupi nebo k prodeji cenných papírů a neslouží k tomu, aby nahrazovaly individuální investiční nebo jiné poradenství. Investiční rozhodnutí vyžadují individuální přizpůsobení osobním poměrům investora a měla by se činit teprve po odpovídajícím odborném vysvětlení a poradenství.

Uvedené histocké výsledky výkonů investičních fondů nepředstavují žádný indikátor budoucího vývoje investičního fondu nebo portfolia. Uvedená data o výkonu investičních fondů jsou počítána za použití výpočetní metody OeKB – Rakouské kontrolní banky. Poplatky za vydání a zpětný odkup nejsou ve výpočtu výkonu zohledněny.
Obsah a struktura webových stránek Bank Gutmann jsou chráněny autorským právem. Využití obsahu, zejména cestou stahování a ukládání nebo jiného rozmnožování, šíření nebo poskytování textů, částí textu nebo obrazového materiálu vyžaduje předchozí souhlas Bank Gutmann. Informace a údaje poskytované na webových stránkách Bank Gutmann mohou být duševním vlastnictvím třetích osob, zejména jejich tvůrců nebo dodavatelů, na jejichž ochranná práva je nutné příslušným způsobem dbát.

Bank Gutmann nemůže ručit za aktuálnost, správnost, úplnost nebo trvalou dostupnost informací poskytnutých na jejích webových stránkách. Bank Gutmann v žádném případě neručí za ztráty nebo škody jakéhokoli druhu (včetně následných nebo nepřímých škod či ušlého zisku), které by mohly vzniknout v souvislosti s přístupem na webové stránky Bank Gutmann, odvoláním, používáním nebo dotazem na jejich obsah nebo nedostupností webových stránek Bank Gutmann. Totéž platí pro všechny ostatní webové stránky, na které webové stránky Bank Gutmann odkazují prostřednictvím hyperlinku.

Všechny fotografie byly pořízeny výslovně pro skupinu Gutmann a jejich autory jsou Ingo Pertramer a Pez Hejduk.

X