Udržitelnost začíná s vědomím zodpovědnosti

"Odpovědné chování představuje rozhodující faktor pro udržitelný úspěch banky Gutmann. Svým klientům doporučujeme pouze řešení, která jsou v souladu s naším obchodním modelem a která můžeme bez omezení zastupovat. Díky tomuto postoji se nám podařilo úspěšně zvládnout i kritická období a krize na kapitálových trzích, a zajistit tak další fungování společnosti.

Abychom mohli zaručit provádění našich dlouhodobých cílů, je velice důležité přiměřené a účelné nakládání se zdroji, komunikativní prostředí podněcující naše zaměstnance k výkonům a flexibilní organizace s efektivními (IT) procesy."


Frank W. Lippitt lic.oec. HSG
předseda představenstva Bank Gutmann AG
partner Bank Gutmann AGTen, kdo chce spravovat peníze klientům, se musí chovat odpovědně. Z dlouhodobého hlediska to ani jinak nejde. Odpovědnost jako hodnota získává díky udržitelnosti konkrétní podněty k jednání vedoucí k prosazování této hodnoty. Rozhodující je, aby se stala na všech úrovních součástí hodnotového systému jednajících osob a DNA společnosti. Jinak se vystavuje pojem udržitelnosti riziku, že se z něj stane pouhá módní nálepka.

DNA banky Gutmann se projeví v rozhovoru. Mnohé ze způsobů jednání vyplývajících z hodnotového systému sdílíme s klienty a tyto ústí mimo jiné do speciálních investičních strategií. Například těch, které se věnují demografickým trendům, např. jako naše portfolio zaměřené na pečovatelské ústavy pro seniory. Ale existují rovněž cílenější investiční strategie, které se více řídí podle hodnotového žebříčku klienta. Velká poptávka po těchto strategiích potvrzuje naši cestu.
Našim klientům nabízíme možnost, aby investovali peníze společně s námi eticky a udržitelně. Tým udržitelnosti Gutmann pod vedením Mag. Friedricha Strasserera (Chief Investment Officer) je zakotvený ve strategicky důležitých odděleních blízkých podmínkám trhu a řídí a kontroluje vývoje příslušných strategií.

Připravenost banky převzít odpovědnost je patrná rovněž z mnoha dalších aktivit a iniciativ stojících stranou každodenního obchodu. Počínaje rozvojovými projekty v Jižní Americe až po sociální projekty v Rakousku podporuje Gutmann ty, kteří se dle všeho nestanou nikdy jejími klienty.
X