Svět rodinných firem

Bank Gutmann.
Partner na stejné úrovniRodinné firmy jsou motorem a páteří ekonomiky, nezávisle na velikosti, oboru a působišti. Ale co je odlišuje od „normálních“ podniků?

Charakteristická je jejich specifická firemní kultura. Společné hodnoty a tradice jsou prožívány, zažívány a děděny napříč generacemi. Tajemství úspěchu leží v dlouhodobém a trvalém zaměření podniku.

Ale jsou zde i stinné stránky: rodinné firmy jsou konfrontovány s typickými výzvami, jako je vyjasnění nástupnictví ve firmě a výměna generací. Manažerské struktury a rodinná ustanovení patří k nejdůležitějším otázkám.
Banka Gutmann je sama od roku 1922 úspěšnou rodinnou firmou vedenou vlastníky. Na základě vlastních zkušeností a ve spolupráci s renomovanými mezinárodními obchodními školami a poradci banka podporuje a provází podnikatele a podnikatelské rodiny.

Služba pro majitele rodinných firem (Family Business Owners Service, služba FBO) organizuje od roku 2012 pravidelně akce a workshopy v Rakousku a střední a východní Evropě. V rámci těchto akcí jsou představovány praktické modely firemního úspěchu a otázky předávání a nástupnictví. V privátní atmosféře si mohou podnikatelé a jejich rodiny vyměňovat zkušenosti a nechat se inspirovat klíčovými řečníky.
Každé dva roky je předávána „Cena Bank Gutmann pro nejlepší rodinné firmy v CEE“. Cena vyznamenává příkladné rodinné firmy ve střední a východní Evropě a představuje úspěšné podniky a jejich strategii.

Banka Gutmann je pro rodinné firmy partnerem na stejné úrovni. V neposlední řadě proto, že její zaměstnanci žijí pro stejné hodnoty: vědomí zodpovědnosti, spolehlivost a podnikatelského ducha.
X